Gudstjänst

Vi firar gudstjänst på söndagar kl 10:00.

Vi strävar efter at ha ett rikt och varierat gudstjänstliv där Guds ord står i centrum och en tydlig plats för bönen och den gemensamma sången.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna i kyrkan, därför har vi en egen
samling för barnen under gudstjänsten, barnen går sedan till söndagsskolan. För de allra yngsta finns en barnhörna i kyrksalen, där finns lekpåsar, täcken, ritbord, babysitter mm.

Oftast samlas vi till kyrkfika efteråt.

Programmet över kommande gudstjänster och samlingar i kyrkan hittar du här

De närmsta gudstjänsterna blir som följer: