Trärelief

Träreliefen NATTVARDEN är utförd av en medlem i församlingen, David Lönn, som gick bort 1992, 87 år gammal.

Han arbetade i yngre år vid olika fabriker som bildhuggare och hade mästarbrev i bildhuggeri, ett konstnärligt hantverksyrke. Senare utbildade han sig till slöjdlärare.

David sysslade med teckning och målning i hela sitt liv vid sidan om arbetet. Redan på 50-talet började han arbeta med tavlor i trä. Han använde sig av en teknik med utskurna reliefer som målades.

Först efter pensioneringen började David på allvar ägna sig åt sin bildkonst. Vid 72 års ålder ställde han ut första gången i Eksjö. Vid 76 års ålder hade han en stor separat utställning på Länsmuseet. Senare har han varit representerad t.ex. på Liljevalchs konsthall i Stockholm.

I sin konst återvände David Lönn i stor utsträckning till det Sverige han växte upp i – ett fattigt Sverige. Han var en skarp iakttagare och han kunde mycket skickligt återge detaljer och stämningar i de bilder han skapade – oftast ur minnet.
Man kan säga att de fattiga hemmen i Sverige under 1900-talets första decennier i David Lönn fick sin hävdatecknare i trä (Albert Engströms fattigstuga i Hult).
Men också olika samhällsmiljöer, kyrka, skola, folkrörelsearbete, frikyrkorörelse, stadsmiljöer, järnväg, gården, handelsboden, marknaden, soldaten hörde till motivkretsen.

Idag finns David Lönns konstverk på flera offentliga institutioner i Eksjö: regementet, skolor, sjukhus och banker. Många hem har också berikats av hans arbeten.

Nattvardstavlan i Eksjö Missionskyrka:
”Jag arbetar inte med plagiat”, sade David Lönn i samband med en utställning. Hans motiv var självupplevda eller återgivna från berättelser han hört i barndomen.
Men i ”Nattvarden” från 1956, en av David Lönns första tavlor, hade han som förlaga Leonardo da Vincis målning ”Nattvarden” som utfördes som väggmålning i klostret Santa Maria i Milano.

Liksom Leonardo da Vinci kunnat återge lärjungarnas reaktioner, har David Lönn med sin relief- och färgteknik kunnat visa stämningarna, då Jesus på kvällen före korsfästelsen i den övre salen förkunnade: ”En av er kommer att förråda mig”.

Tavlan är placerad i församlingssalen.