Om församlingen

Equmeniakyrkan Eksjö är en del av Equmeniakyrkan som har runt 660 församlingar i Sverige. Equmeniakyrkan samlar varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer.

Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper.

Equmeniakyrkan finns genom systerkyrkor och samarbetsorganisationer i ett stort antal länder runtom i världen. Equmeniakyrkans ungdomsorganisation, Equmenia, har runt 350 lokalföreningar och över 15 000 medlemmar över hela Sverige.

Equmeniakyrkan Eksjö har drygt 180 medlemmar.
Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Vår tro
Vi vill föra den övertygelsen vidare, både genom församlingarna i Sverige och genom mission i andra länder. Med Kristus som tydligt centrum för tron vill Equmeniakyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka bibeln kan göra gemenskapen rikare.

Equmeniakyrkan vill vara en fri och öppen kyrka – fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta centrum inbjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. En viktig plats i vår gemenskap har sång och musik.

Att bli medlem
Församlingen består av dem som i tro och förväntan svarar ja på Guds inbjudan till det nya livets gemenskap. Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider och åldrar. Detta är uttryck för att det kristna livet och tron hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av sina gränser.

Dopet och tron är historiskt och ekumeniskt vägen in i församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder. En personlig bekännelse till Kristus är vårt svar på Guds inbjudan.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi var Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationer. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationer.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter inriktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.