Historik

1861

”Ekesjö mission” går tillbaka till detta år. Folkskollärare Berg höll bibelstudier i folkskolan i Eksjö.

1864

Missionsgruppen i Eksjö skaffar egen missionssal i det s.k. Societetshuset vid Lilla Torget och ansluter sig två år senare till Jönköpings missionsförening under namnet Ekesjö Missionsförening.

1879

Ett missionshus byggs på kyrkans nuvarande plats för 7000 kronor.

1882

Den 20 maj 1882 går missionskretsarna i staden och på landet samman och bildar Eksjö stads- och landsförsamlings missionsförening. 69 personer låter anteckna sig som medlemmar och J Rudin blir föreningens förste ordförande.

1883

Missionshuset löses ut för 1500 kr från Ev. Lutherska Missionsföreningen som varit hälftenägare.

1886

P.P. Waldenström predikar i missionshuset.

1903

Svenska Missionsförbundets sångbok börjar användas istället för som tidigare Hemlandstoner.
Söndagsskolan startas.

1907

Den första fria nattvardsgången hålls i missionshuset.

1908

Eksjö Kristliga Ungdomsförening bildas genom sammanslagning av Ynglinga- och Jungfruföreningarna.

1911

Föreningen antar stadgar i linje med Svenska Missionsförbundets principer.

1916

En juniorförening som får namnet Föreningslänken bildas.

1918

Missionsföreningen beslutar att inom sig förvalta nådemedlen och därigenom vara en kristen församling i nytestamentlig mening. Föreningen begär anslutning till Svenska Missionsförbundet.

1925

Missionsföreningen antar namnet Eksjö Missionsförsamling.

1932

Missionshuset genomgår en genomgripande renovering och kallas från detta år för missionskyrka.

Missionskyrkan på 1930-talet

1945

Kyrkans fondmålning skapas av professor Olle Hjortzberg.

1953

Missionskyrkan köper sin nuvarande orgel från Spånga församling.

1969

En om- och tillbyggnad av kyrkan görs. Sidoläktarna försvinner och estraden sänks och byggs om till sin nuvarande form. Kyrkan får nya ungdomslokaler och förbättrade serveringsmöjligheter.

1995-1996

En omfattande om- och tillbyggnad görs.

2014

Lokaler i kyrkans övervåning anpassas för uthyrning till förskolan Fröhuset.

2015

En tillbyggnad med andaktsrum och två expeditioner görs.

2023

Församlingen byter namn till Equmeniakyrkan Eksjö.