Scout

Equmenia Scout är en del av Scouterna i Sverige och den världsvida scoutrörelsen som startade i England för ungefär hundra år sedan.

Som scout är du del av en mindre grupp, en patrull, där du gör roliga saker tillsammans med dina scoutkompisar. Vi bygger, fixar, leker, åker på läger
och äventyr. Här får du lära dig saker, utmanas och växa.

Scouterna träffas på måndagar kl 18:00-19:30. Vi är i kyrkan under vinterhalvåret och ute på vår lägergård Mosshemmet under sommarhalvåret. Vi åker på hajk och på läger. Vi har scouting från 6 år och uppåt.

Equmenia Scout är scouting på kristen grund och tillsammans med andra Equmeniaföreningar runtom vårt land har vi visionen att vi vill se barn och unga växa, i gemenskap med varandra och med Jesus. Därför tycker vi det är viktigt att möta varje barn som unik och värdefull, att ta hand om varandra i patrullen och att berätta från bibeln, sjunga och be för att ge scouterna
möjlighet att samtala och erfara vad en tro på Jesus innebär.

Välkommen att vara med!
Frågor? Hör av dig till Eva Ljunggren, kårchef
070-320 25 16, ljunggren.eva@gmail.com eller

Carolina Sandqvist, pastor barn, unga, familj
070-420 22 32, carolina@equmeniakyrkaneksjo.se

De närmsta kommande händelserna visas här: