Söndagsskola

Vi vill att alla ska känna sig välkomna i kyrkan!
Därför har vi en egen samling för barnen under gudstjänsttid, för att barnen ska få höra det kristna budskapet utifrån sina förutsättningar. Vi sjunger, leker, berättar ur bibeln och har aktiviteter kopplade till temat. Vi tar också en stund för bön varje gång så att barnen själva ska få möjlighet att lära känna vem Gud är.

Samlingen börjar tillsammans med hela församlingen i kyrksalen, sen har vi en stund gemensamt med alla barn i söndagsskolerummet, för att sedan dela upp oss i en yngre och en äldre grupp (från 6 år).  

För de allra yngsta finns en barnhörna i kyrksalen, där finns lekpåsar, täcken, ritbord, babysitter mm.

Någon gång i månaden har vi gudstjänst för alla åldrar, då anpassar vi gudstjänsten för att kunna fira alla tillsammans!

Frågor? Hör av dig till pastor Carolina Sandqvist
070-420 22 32 carolina@equmeniakyrkaneksjo.se